• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om kulturmidlar (generelt driftstilskot)

Opplysningar som trengst for handsaming av søknaden.

  • Medlemskontingent - kontingentgruppe/kontingent pr. år
  • Rekneskapstal (totale driftsutgifter/driftsinntekter, kommunale tilskot, andre offentlege tilskot)
  • Aktivitetar
  • Vedlegg: årsmelding, revidert rekneskap, medlemsliste.

All felt bortsett frå medlemskontingent og medlemstal må fyllast ut. Opplysningar som gjeld medlemskontingent og medlemstal er berre obligatoriske for idrettslag/idrettsorganisasjonar.

Søkjar
Dette feltet må fyllast ut dersom laget/organisasjonen har eige organisasjonsnummer.
/
<p>Dersom laget/organisasjonen har eiga e-postadresse, skal denne leggjast inn her.</p>
<p>Dersom laget/organisasjone har eiga heimeside, kan adressa til denne (url)&nbsp;leggjast inn her.</p>
Her skal du leggja inn laget/organisasjonen sitt kontonummer.
Skriv ikkje aktuelt dersom laget ikkje er del av ein lokal hovudorganisasjon.
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.
Vent...

Loader

Skjemaeigar: Stord kommune | Brukarstøtte telefon 53 49 66 00| Brukarstøtte e-post: post@stord.kommune.no