• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Barnehage - søknad om sommarbarnehage og registrering av ferie

Informasjon

Sommarbarnehage og ferieregistrering for kommunale barnehagar i Stord kommune.

I vedtekter for dei kommunale barnehagene i Stord kommune står det at barna skal ha minst fire veker ferie i løpet av eit barnehageår. Tre av vekene skal vere samanhengande og avviklast i tidsrommet 15.06-14.08. Fråvær grunna sjukdom vert ikkje rekna som ferie

Dei to første vekene i juli er barnehagetilbodet i dei fem kommunale barnehagane samlokalisert i ein barnehage, jf barnehageruta. Dei to siste vekene i juli er alle stengt.

Furuly barnehage er sommarbarnehage og held ope i veke 27 og 28. Barnehagen har ope frå kl. 06.30- 16.15, og vil verta bemanna med personale frå dei kommunale barnehagane + lærlingar i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Det er ikkje sikkert at ditt barn møter kjende vaksne frå eigen barnehage. Erfaringsmessig er ikkje dette eit stort problem, men det kan tenkjast at føresette må setja av litt tid saman med barnet/barna sine når dei kjem dei første dagane.

Frist for å søkja plass i sommarbarnehagen er 14. april innverande år.

Personalia søkjar
/
/
Forelder/føresett nummer 2
Ved behov for plass i sommarbarnehagen
Barn nummer to
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader