• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kandidat til eldsjelprisen, målprisen, pris for god tilgjenge og seniorprisen

Forslag til eldsjelpris, målpris, pris for god tilgjenge og seniorpris

Eg gjer med dette forslag om:
Opplysningar om innsendar/den som føreslår kandidaten
/
Hjelp
Lukk
Dette er eit felles skjema som gjeld forslag til kandidat til eldsjelprisen, målprisen, pris for god tilgjenge og seniorprisen. Alle felta må fyllast ut. Desse prisane, bortsett frå seniorprisen, vert delt ut samstundes som Stord kommune sin kulturpris vert delt ut ved Stord musikklag sin årlege nyttårskonsert i januar. Seniorprisen vert delt ut på eldredagen i byrjinga av oktober. Frist for å senda inn forslag til kandidat til eldsjelprisen, målprisen, seniorprisen og pris for god tilgjenge er 15. september. Når du har sendt skjemaet vil du få ein e-post med kopi av det du har skrive i forslaget. Om du ikkje skulle få ein slik e-post, kan det vera at det er er ein feil i e-postadressa du har oppgitt eller at du kan ha gjort ein annan feil i utfyllinga. Det er difor viktig at du oppgjev korrekt e-postadresse og at du er nøye med utfyllinga.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader