• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Kulturskulen - søknad om friplass

Informasjon om ordninga

Informasjon om ordninga

Stord kommunestyre vedtok i juni 2017 friplassordning for elevplass i kulturskulen.

Friplass vert tildelt etter søknad med vedlagd likningsattest, samt opplysningar om skatteklasse. Eventuelle endringar i situasjonen etter dette må dokumenterast.
Det kan søkjast om friplass for elevar i Stord kulturskule når netto skattbar inntekt i familien er kr 400 000,- eller mindre.
Det kan i utgangspunktet søkjast om 1 friplass pr. elev.  Det må søkjast om friplass for eitt og eitt skuleår (ved tildelt friplass i vårsemesteret, må det søkjast på nytt til hausten). Søknadsfrist er 15. desember, for plass i vårsemesteret og 1. august, for plass i haustsemesteret.
Søknadsskjemaet om friplass er eit tillegg til den ordinære søknaden om elevplass i kulturskulen.

Du må logga på med id-porten (t.d. bankid eller bankid for mobil) for å opna skjemaet. Når du er logga inn, kan du mellomlagra skjemaet, logga av og finna det att når du loggar på att.

Har du spørsmål, ta kontakt med kulturskulen på tlf 53 49 69 05, e-post: kulturskulen@stord.kommune.no eller ta ein tur innom kontoret vårt i Stord kulturhus, 2. etasje.
Du kan få hjelp til å fylla ut søknadsskjemaet ved å ta kontakt med kulturskulen sitt kontor.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader