• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Fritidskasse - søknad

Søknadskjema Fritidskasse

Informasjon

Fritidskassa er ei behovsprøvd ordning som gjev økonomisk støtte til deltakaravgift for barn og unge i alderen 5 – 24 år, og som bur i Stord kommune.  

Tilbodet er til barn, unge og familiar som av ulike årsaker treng økonomisk støtte for at barnet/ ungdommen kan delta på éin organisert fritidsaktivitet. Fritidskassa kan brukast til deltakaravgifter i éin fast, organisert fritidsaktivitet. Det betyr at det kan brukast til å betala medlemskontingentar, treningsavgifter og andre deltakaravgifter.

Økonomisk støtte gjennom fritidskassa er behovsprøvd. Det betyr at ordninga ikkje er for alle, men for dei som treng hjelp til å betala for aktiviteten til barna/ ungdommen.

Økonomisk støtte gjennom fritidskassa er ikkje ein rett, men eit tilbod for at alle barn kan delta i éin organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldra si inntekt og livssituasjon.
Ordninga gjeld i fyrste omgang til og med 2024.

Om du meiner at barnet ditt treng støtte gjennom Fritidskassa eller at du sjølv treng støtte frå Fritidskassa, ber me om at du svarar på spørsmåla under og sender ein førespurnad til kommunen. Kommunen vil handsame førespurnaden så raskt som råd og leggje til aktuelt beløp på Fritidskassekortet til barnet ditt/ eller ditt eige innvilga støtte. Du opprettar og brukar Fritidskassa på lenka Aktiv Fritid.

Eg søkjer for

Her legg du inn kven du søkjer for. Du kan legga til så mange barn som du ønskjer, hugs å trykka på knappen merka "Legg til" etter kvar registrering.

Kontaktinformasjon


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader