• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Tapt arbeidsforteneste

Informasjon

Legitimert tap: 1/1950 del (timeløn) avgrensa til 75 % av ordførargodtgjersla. Dette gjeld for møtetid innanfor normal arbeidstid der den folkevalde er tilsett. Legg ved stadfesting frå arbeidsgjevar på at dei har trekt den folkevalde i løn, og kva timelønna er.

Dersom du har skiftarbeid og må frigjerast for større delar eller heile skiftet i samband med møte, så skal slik tapt arbeidsforteneste dokumenterast av arbeidsgjevar.

Ulegitimert tap: utan stadfesting frå arbeidsgjevar får du 0,018 % av ordførargodtgjersla pr. time avgrensa til 7,5 t innanfor normal arbeidstid der den folkevalde er tilsett, og maks 199,30 pr. time.

Personleg næringsdrivande: 1/1800 del av pensjonsgjevande inntekt frå siste likning avgrensa til 75% av 1/1950 (timeløn av ordførargodtgjersla innanfor arbeidstid kl. 07.00 og kl. 17.00). Legg ved siste likning for å kunne få refundert tapt arbeidsforteneste.

Utgifter til omsorgsteneste: Legitimerte omsorgsutgifter vert dekka med 0,018 % av ordførargodtgjersla pr. time.

Jf. Forskrift om folkevalde si godtgjersle i Stord kommune § 8.

Personalia søkjar
/
/
Vedlegg*
Maksimal filstorleik per fil: 10MB
Filtypar som kan lastast opp er: pdf, png, tiff, jpg, jpeg, doc, docx, mp3, mp4, heif, heic, odt, odf, rtf, xls, xlsx, txt
Tittel
Filnamn
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 60 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt. Logg inn dersom du ønskjer å mellomlagra og fortsetja på skjema seinare. Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader